UiTø hjem
UiTø hjem Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet
INFO
AVIS
VEVEN
TAVLA
SØK
E-POST
[Sentraladministrasjon og IT] [Det humanistiske fakultet] [Det juridiske fakultet] [Det medisinske fakultet] [Norges fiskerihøgskole] [Sentre og enheter under styret, sentre i sentraladministrasjonen] [Det samfunnsvitenskapelige fakultet] [Tromsø Museum - Universitetsmuseet] [Universitetsbiblioteket]
 
Fakultetet har fått nye websider. De gamle sidene vil ikke bli oppdatert lengre !! 
 
Fakultetsadministrasjonen
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for geologi
Institutt for informatikk
Institutt for kjemi
Institutt for matematikk og statistikk
Tromsø Geofysiske Observatorium
EISCAT

Studier

     

Dagens struktur

Kvalitetsreformen

 

Forskning
Strategi og Dimensjonering
Styre, utvalg, råd ...
Skolelaboratoriet i realfag
Nordnorsk vitensenter
Studentforeninger
Næringslivskontakt
Karrieresenter
tips & lenker for jobbsøkere
 
English
Oversikt
over
vevsidene
 

Nyheter

Revidert strategidokument

Den nasjonale realfagskonferansen 2003

Alternativt realfagsstudium for lærere

 

Populærvitenskaplig forelesningsserie:

 Neste 

 


Universitetet i Tromsø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 9037 Tromsø
tlf. 77 64 40 01, faks 77 64 47 65, epost: postmottak@matnat.uit.no
redaktør: Fakultetsdirektør Sylvia Labugt
vev-ansvarlig: Ola M. Johnsen, oppdatert 2. januar 2003