UiTø hjem
UiTø hjem Oversikt over vevsidene
ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MNF hjem
INFO
AVIS
VEVEN
TAVLA
SØK
E-POST

Fakultetsadministrasjonen (OMJ)

 • Studentekspedisjonen
 • Ansatte
 • Organisasjonsdiagram
  • Organisasjonsdiagram
  • Formell rapportering
 • Saksbehandling
  • Studiesaker (TOM)
   • Flytdiagram for studiesaksbehandling
   • Beslutnings- og arbeidsdelingsmatrise
   • Veiledningskontrakter: cand.scient. | diplom/siv.ing. | M.Phil.
   • Semesterrapport (norsk/engelsk)
   • Skjema for registrering av nytt emne
   • Retningslinjer for evaluering (html)
   • Spørreskjema for evaluering
   • Forsidemal for eksamensoppgaver
  • Tips og standarder til arbeidet med fakultetets vevsider

Studieinformasjon (TOM)

 • Cand.scient.-studiet
  • 'Verdt å vite' for nye hovedfagsstudenter
  • Rettningslinjer for cand.scient.-oppgave
  • Avslutning av cand.scient.-studiet
  • Utklareringsskjemaet
  • Forsidemaler til cand.scient.-oppgave (norsk/engelsk)
  • Skjema for trykking av hovedoppgave
 • Sivilingeniørstudiet
  • Generelt
  • Reglement: Opptak | Graden | Permisjon og nedflytting | Praksis
  • Studieplaner
  • Bioteknologi
 • Etter- og videreutdanning (ABR)
  • Modulbasert videreutdanning i naturfag
   • Oversikt over modulbasert videreutdanning i naturfag
   • Kurs planlagt i løpet av 2000
   • Studieplan (doc)
  • Etterutdanning for lærere i videregående skole
  • Videreutdanning for lærerere
   • S-101 Sansynlighetsregning og statistik
  • Andre etter- og videreutdanningstilbud
 • Internasjonalisering
  • Samarbeidsuniversitet - studentutveksling 
  • Studies and ECTS
 • Nasjonale forskerkurs
  • Generell informasjon
  • Katalogen
  • UiTø: Biologi | Geologi | Matematikk
  • Intern informasjon

Forskning

 • Doktorgradsutdanning
  • Søknadsskjema for opptak til dr.scient.-studiet
  • Opptak til dr.scient.-studiet
  • Avtale dr.scient.-studiet
  • Pliktarbeid, utfyllende bestemmelser
  • Framdriftsrapport
  • Midler til vekttallsgivende aktivitet
  • Midler til kandidatavhandlingen
  • Retningslinjer for del B av teoretisk pensum
 • Nasjonalt forskerutdanningsutvalg
  • Mandat og sammensetning
  • Evaluering av den norske dr.scient.-utdanningen
 • FORNY
 • VentureCup
 • Feltstasjoner, tilknyttede institusjoner o.l.

Styre, utvalg, råd...

 • Fakultatsstyret
  • Medlemmer i fakultetsstyret (FS)
  • Møter
  • Arbeidsutvalget
  • Strategi
  • Dimensjonering
 • Studieutvalget
 • Siv.ing.-utvalget
 • Forskerutdanningsutvalg

Skolelaboratoriet i realfag

 • Etter og videreutdanningstilbud i matematisk-naturvitenskapelige fag
 • Hvordan komme i kontakt med Skolelaboratoriet?
 • Diverse linker
 • Læreplaner

Nordnorsk Vitensenter

Nytt

 • KappAbel
 • Siv.ing.-vitnemål 2001

Studentforeninger

Karrieresenter

 • Søknad | CV | Intervju | Arbeidsgiverkontakt

Information in English

 • Studies

  • The Faculty of Science and ECTS
  • Biology
  • Chemistry
  • Computer Science
  • Environmental studies
  • Geology
  • Mathematics and statistics
  • Physics
  • Master programmes
   • Ecology/Zoology
   • Organic Chemistry
   • Cosmic Geophysics & Plasma Physics
   • Plant Physiology & Microbiology
 • Faculty Board
  • Members
 • Student associations

 


Universitetet i Tromsø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 9037 Tromsø
tlf. 77 64 40 01, faks 77 64 47 65, redaktør: Fakultetsdirektør Sylvia Labugt
Vev-ansvarlig: Ola M Johnsen, oppdatert 2. mai 2001